شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
cognitivescience
رتبه 0
0 برگزیده
7 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
cognitivescience عضو گروهی نیست
vertical_align_top