كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) اکرم عبدالرحيمي

اکرم عبدالرحيمي
[ شناسنامه ]
سکته مغزي و توانبخشي ...... شنبه 97/6/3
اختلالات شناختي و سکته مغزي ...... شنبه 97/6/3
غفلت يكطرفه در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي ...... شنبه 97/6/3
آموزش شناختي منجر به کاهش افت عملکرد روزانه در زندگي مي شود:يک پ ...... دوشنبه 97/5/29
بيش فعالي و کمبود توجه ...... دوشنبه 97/5/29
توانبخشي شناختي ...... دوشنبه 97/5/15
درمان عصب شناختي ...... دوشنبه 97/5/15
  ==>   ليست غير آرشيوي ها