سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Neurocognitivetherapy

در این وبلاگ مطالب ترجمه ای قرار داده می شود. و در صورتی که نویسنده مطلبی، شخص بنده باشم در انتهای مطلب نام خود را خواهم نوشت. در غیر این صورت مطلب نوشته شده ترجمه ای است که می توانید از محتوای آن استفاده کنید.امید که مفید باشد.با احترام

 آموزش  توانایی های شناختی را در افراد مسن  بهبود می بخشد، اما تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد روزمره ثابت نشده است. برای تعیین تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد روزانه و دوام آموزش بر  این توانایی ها.اثرات دراز مدت آن مورد بررسی قرار گرفته است.

یک پیگیری پنج ساله از یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور   در 6 شهر آمریکا  صورت گرفته است.


در این پزوهش آموزش ده جلسه برای حافظه (حافظه اپیزودیک کلامی)، استدلال (استدلال قیاسی)، یا سرعت پردازش (جستجوی بصری و شناسایی) صورت گرفت.


 
تمرینات شناختی منجر به کاهش  افت عملکرد کارآمد  فعالیت های روزمره زندگی شد. در مقایسه با گروه کنترل، آموزش شناختی منجر به بهبود توانایی های شناختی مشخص شده  شد که 5 سال پس از شروع مداخله ادامه داشت.