سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

Neurocognitivetherapy

در این وبلاگ مطالب ترجمه ای قرار داده می شود. و در صورتی که نویسنده مطلبی، شخص بنده باشم در انتهای مطلب نام خود را خواهم نوشت. در غیر این صورت مطلب نوشته شده ترجمه ای است که می توانید از محتوای آن استفاده کنید.امید که مفید باشد.با احترام

ما در عصر پیشرفت های علمی  از جمله علوم اعصاب زندگی می کنیم، اما معماری کاربردی مغز هنوز  به صورت معما است. دانشمندان معمولا کارکردهای شناختی مغز را در سطح جهانی به عنوان مثال به عنوان توانایی فکر کردن و هدایت رفتار توصیف می کنند. این کارکردها شامل: گفتار، توانایی تغییر بین  تکالیف، سازماندهی رفتار (کارکردهای اجرایی)، حافظه، توجه و توانایی استفاده از نمادها و ابزارها است.

آنچه که مطمئنا شناخته شده این است که هنگامی که یک ضربه سکته مغزی  به دلیل خونریزی بخشی از مغز  اتفاق می افتد. مهمترین مسئله  چیزی است که بعد از آن اتفاق می افتد. از دست دادن عملکرد ناشی از مرگ عضلانی در یک ناحیه  در صورتی که مجددا از سلول های عصبی دیگر استفاده شود
می تواند توسط یک موقعیت دیگر جبران شود، سپس کارکرد از دست رفته می تواند تا حدی بازیابی شود، یا به طور متناوب، توسط استراتژی های شدید جبران شود.

میزان تاخیری که در بازیابی عملکرد پس از سکته مغزی به طور خودبه خودی و یا به وسیله  توانبخشی فردی  وجود دارد هنوز نامشخص است و به نظر می رسد از فرد به فرد متفاوت است.