سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Neurocognitivetherapy

احتمالا از والدینی هستید که نسبت به وضعیت کودکتان نگران هستید، کودکتان تحرک زیادی دارد. و فکر میکنید نسبت به کودکان هم سن و سالش این تحرک غیر طبیعی است او ممکن است زیاد  و بلند حرف بزند و مدام به او گوشزد می کنید که آرامتر صحبت کند اما او کار خودش را انجام دهد. نسبت به تکالیف در سی انگیزه کمی دارد . تمرین های درسی اش را به موقع انجام نمی دهد. زودعصبانی می شود فریاد می زند. فراموش کار است.خیلی مسائل را می گوید یادم نیست و  وسایلش را مدام جا می گذارد.

شما از وضعیت فرزندتان خسته شده اید از اینکه مدام باید به دیگران بابت وضعیت و رفتار های فرزندتان پاسخگو باشید.اما چه بایدکرد این مسائل مسائل کمی نیست. خیلی از این کودکان مشکلات یادگیری هم دارند. در پردازش حرکت برنامه ریزی آن مشکل دارند.خیلی از این مشکلات  به عملکرد مغز  مربوط می شود. ما در مغز مناطقی را داریم که مسول هر کدام از این کار ها هستند. و یا با هم همکاری می کنند.

وقتی عملکرد ما مثل زبان، حرف زدن ، شنوایی و تفکر و حافظه ،توانایی حل مشکل و کنترل حرکت مناسب نیست و دچار کم کاری و یا فزون کاری است. نواحی مغزی مربوط به آن ممکن است فعالیت بیش از اندازه و یا کمتر از اندازه داشته باشند.

اما باید چکار کنیم

باید این شرایط را مدیریت و برای بهبود کارکرد ها تلاش کنیم.

این کار کرد ها کارکرد های شناختی نام دارند.

 

 روشها یی برای درمان عصب شناختی این اختلالات  وجود دارد. از جمله ابزار ها و بسته های قابل فروش اما به نظر می رسد درمانگر که پس از ارزیابی وضعیت کودک پلن یا برنامه درمانی منحصر به فردی و مبتنی بر مشکل کودک در محیط واقعی را برای فرزند شما تدارک ببیند کارایی بیشتری خواهد داشت تا اینکه از برنامه های متداولی که برای همه به یک شکل استفاده می شود و مشابه  با شرایط زندگی واقعی نیست استفاده گردد.

 

برای بهبود آن ها نیاز به یک متخصص در این زمینه هست،همچنین والدین باید در این زمینه مورد مشاوره قرار بگیرند.که چگونه وضعیت کود ک را مدیریت کنند و ممکن است شرایط کودک آنها را فرسوده کرده باشد و کم حوصله باشند. که باید از خدمات درمانی استفاده نمایند.